Welkom op de syndicusafdeling van Immo Pinson

Wat is een syndicus?

Een syndicus is een persoon die binnen een gebouw door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangeduid om in te staan voor het beheer van de gemeenschappelijke delen.
Hij is in feite het uitvoerend orgaan voor de vereniging van mede-eigenaars dat alle wettelijk omschreven handelingen uit het Burgerlijk Wetboek art. 577-8 §4 dient uit te voeren.

De werkwijze van Immo Pinson.

Voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van een gebouw staat een gespecialiseerd team tot uw beschikking: beheerder, assistent en de boekhouder.
Het team werkt in nauw overleg met de voorzitter, de raad van mede-eigendom van het gebouw en de commissaris van de rekeningen.
Bij de uitvoering van de taken wordt steeds gehandeld volgens de wetgeving inzake mede-eigendom, de basisakte en de beslissingen van de algemene vergadering.

De boekhouding verloopt volledig geautomatiseerd en gebeurt volgens het principe van de dubbele boekhouding.

Onder andere de herstellingen en het onderhoud van het gebouw worden streng opgevolgd. De door de algemene vergadering genomen beslissingen worden stipt uitgevoerd.

Transparantie

Wij streven ernaar om de mede-eigenaars op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in het gebouw alsook van de vooruitgang inzake de beheersdossiers.
De dubbele boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door de commissaris van de rekeningen en uitvoerig behandeld op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.

Ervaring en know how

Immo Pinson heeft sinds 1967 een referentielijst opgebouwd van meer dan 40 gebouwen in de driehoek De Panne – St-Idesbald – Oostduinkerke – Veurne.
Met onze juridische kennis en technische expertise verdedigen wij de belangen van de gemeenschap, waarbij eerlijkheid en correctheid steeds voorop staan.

Bijkomende pluspunten

  • Ingeval van nood is er ook na de kantooruren een telefonische permanentiedienst ter beschikking;
  • Immo Pinson beschikt over een eigen technische dienst die steeds paraat staat om dringende, kleine herstellingen kwalitatief in orde te brengen;
  • Door de nauwe samenwerking met verschillende maatschappijen voor brand- en inboedelverzekeringen, kunnen wij sterke voorwaarden aanbieden aan scherpe tarieven.

Het beheer van Uw eigendom?

Interesse om het beheer van Uw gebouw toe te vertrouwen aan Immo Pinson?  
Contacteer ons voor een verblijvend gesprek en/of een offerte aan concurrentiële tarieven: info@pinson.be